Jaargang 18, nummer 5
20 maart 2020

Colofon

Redactieadres

Hoge Bulk 7, 4196 HS Tricht
Telefoon: 0345-576619
Email: redactie@dorpskranttricht.nl

Eindredactie + foto's

Rita Boer Rookhuiszen

Opmaak

Loes de Jong

Verschijning

11 keer per jaar

Vragen over de bezorging

Telefoon: 0345-576619

Druk en inleveradres advertenties

De Strooifolderspecialist
Nieuwsteeg 63
4196 AK Tricht
Telefoon: 0345-570059
Fax: 0345-570305
Internet: http://www.strooifolderspecialist.nl

Website

Roan Boer Rookhuiszen

Oplage gedrukte Dorpskrant

940 stuks