Jaargang 18, nummer 5
20 maart 2020

Gevaar van loden leidingen

WEST BETUWE - De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor loden waterleidingen. Dit is naar aanleiding van rapporten van de Gezondheidsraad en van het RIVM over de gezondheidsrisico’s van loodinname via kraanwater. Lood is een voor de gezondheid schadelijk stof, vooral voor zuigelingen en kinderen tot ongeveer 8 jaar. Wanneer jonge en nog ongeboren kinderen teveel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot effecten op het leervermogen, zoals een lagere intelligentie (IQ-puntenverlies). De GGD adviseert al langer om blootstelling aan lood te voorkomen, onder andere door loden drinkwaterleidingen in gebouwen van voor 1960 te vervangen.

Wat doet de GGD?

Naar aanleiding van de aandacht voor loden drinkwaterleidingen informeren GGD’s kindercentra, scholen en ouders van jonge kinderen over gezondheidsrisico’s van het drinken van water uit loden leidingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen GGD’s gemeenten, scholen en schoolbesturen desgewenst bij de aanpak van deze problematiek. Na vragen in de gemeenteraad van West Betuwe is uitgezocht hoe het staat met de drinkwaterleidingen in de oudere schoolgebouwen in de gemeente. Stichting Fluvium heeft aangegeven dat er geen loden leidingen in haar scholen zijn, dat betekent dat ook bij de school in ons dorp, waarvan het huidige gebouw uit 1955 stamt, de waterleidingen loodvrij zijn.

Meer informatie

Voor vragen en ondersteuning kan men contact opnemen met team milieu en gezondheid van GGD Gelderland-Zuid, via 088-14471447 of gezondheidenmilieu@gezondheidenmilieu.nl

Op de website van de GGD is meer informatie te vinden over lood en gezondheid, en over loden drinkwaterleidingen