Jaargang 18, nummer 5
20 maart 2020

Leefbaarheidsbudget voor 2020

TRICHT - In 2019 zijn er met het leefbaarheidsbudget vanuit de gemeente West Betuwe al veel mooie projecten gerealiseerd. Ook in 2020 stelt de gemeente geld beschikbaar voor initiatieven vanuit de bewoners om de leefbaarheid en/of de sociale samenhang in hun dorp te vergroten. Het budget voor elke kern is dit verhoogd van € 6.900 tot € 10.000. Maximaal € 3.000 daarvan is bestemd om reeds bestaande projecten een extra impuls te geven. Minimaal € 7.000 is bestemd voor nieuwe initiatieven (met een maximum € 2000 per initiatief). Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid in Tricht te versterken kan informeren bij de gebiedsmakelaar voor Barry Ganzeman (06-20449518, Barry.Ganzeman@WestBetuwe.nl). De voorwaarden voor een aanvraag kunt u lezen op 'www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget.'