Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

Langdurige wegafsluiting autoverkeer Middelweg/Appeldijk

MIDDELWEG/APPELDIJK – Het waterschap Rivierenland is druk bezig met de nieuwbouw van het gemaal de Neust. In de periode van 24 februari tot en met 19 juni zullen de Middelweg en Appeldijk bij het gemaal de Neust worden afgesloten. Voetgangers en fietsers zullen via het fietspad over de Lingedijk omgeleid worden. Autoverkeer op dat punt is echter niet mogelijk. De route vanuit Tricht via de Appeldijk en de Sint Jansteeg, die door veel inwoners wordt gebruikt, is in deze periode niet te gebruiken.

Noodzaak nieuwbouw

Een studie naar wateroverlast in het gebied en de verouderde bouwkundige en civieltechnische installaties van de bestaande gemalen, waren aanleiding voor de plannen om nieuwbouw te gaan realiseren. De huidige gemalen Tricht en De Neust hebben onvoldoende capaciteit om bij hevige regenval het water de polder uit te malen. Het gemaal Tricht, gebouwd eind jaren 20 van de vorige eeuw, wordt na de nieuwbouw buiten bedrijf gesteld maar blijft behouden. Het gebouw is namelijk een rijksmonument.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geweest bij de voorbereidingen van de nieuwbouw. Alle mogelijke maatregelen op het gebied van energie en materialen, water, bodem, ecologie en biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit zijn bekeken. Het resultaat is een ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame en herbruikbare materialen en energieopwekking tot stand wordt gebracht uit waterstroming. Het moderne ontwerp is geheel tot stand gekomen sámen met de omgeving. Het bijzondere aan het ontwerp is verder dat de werking vanaf de buitenkant goed zichtbaar is door het gebruik van veel glas. Zo is er zicht op hoe het pompsysteem werkt.

Vispassage

Naast dat het gemaal straks het water wegpompt, is er ook de mogelijkheid om water op te slaan, zodat dat kan worden gebruikt voor nachtvorstbestrijding bij bloesem- en fruitbomen. Daarnaast komt er een vispassage. De voor-en achterkant van het ontwerp bestaat uit glas en er komt een digitaal informatiebord bij te staan, waarop de werking wordt uitgelegd.

Meer informatie op 'www.wsrl.nl/deneust'