Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

Werkzaamheden spoor juli/augustus

SPOOR - Rond deze tijd maken de meeste mensen al plannen voor de zomer 2020. Ook De Lingense Alliantie is druk bezig met de planning van zomer 2020. Niet om op vakantie te gaan, maar om 6 weken lang dag en nacht door te werken in een zogenaamde ‘grote buitendienststelling’. Dit is onder andere besproken met de deelnemers van de omgevingstafel Tricht waarin vertegenwoordigers uit ons dorp zitting hebben.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond van 19 februari werd uitleg gegeven over deze 6-weekse periode met geen of beperkt treinverkeer waarin er meerdere grote mijlpalen behaald gaan worden:

•het inhijsen van de reizigerstunnel bij station Geldermalsen

•de ingebruikname van zijperron 1/2 en 6/7

•verkorten van het middenperron

•het inrijden van de onderdoorgang bij de Randweg

•de ingebruikname van de onderdoorgang Lingedijk

•uit dienst halen van de overweg Lingedijk

Een mega operatie op drie locaties!

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken op gebied van licht, geluid en bereikbaarheid.

Nadere details volgen, houd hierbij ook de website, nieuwsbrief en social media in de gaten.

In deze 6 weken zijn er 3 kortdurende periodes (52 of 76 uur) waarop er helemaal geen treinverkeer rijdt. In de tussenliggende langere periodes rijden er beperkt treinen. Er wordt in deze periode ook vervangend vervoer ingezet. Een van de resultaten zal de ingebruikname van de ondertunneling op de Lingedijk zijn en daarmee het verdwijnen van de overweg op de Lingedijk. Dat zal vast wennen worden!