Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

BSO Op ’t Hof

SCHOOL - We merken al enige tijd dat de vraag van Buitenschoolse Opvang in Tricht groeit. Ook de basisschool Op ’t Hof-Malsenburg werd hiermee geconfronteerd. We zijn dan ook blij dat we in een gezamenlijk initiatief met school in de basisschool Op ’t Hof-Malsenburg een nieuwe Buitenschoolse Opvang groep starten! De nieuwe buitenschoolse opvanggroep BSO Op ’t Hof zal na de voorjaarsvakantie en studieweek in de groepen 1 en 2 starten en wel op maandag 9 maart.

Met het aangrenzende speellokaal in school denken we er een mooie en inspirerende activiteiten BSO van te kunnen maken. De nieuwe BSO groep is voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4-7 jaar. De locatie zal geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag. In de vakanties zullen de Hofnar en Op ’t Hof worden samengevoegd om leuke en avontuurlijke activiteiten te organiseren voor de kinderen van alle leeftijden.

Voor meer informatie planning@krbv.nl

Haske van Dam, manager Kinderopvang Rivierenland