Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

DDD-avond “De Levende Tuin – wat is dat?”

DORPSHUIS - Op dinsdagavond 17 maart komt onze plaatselijke hovenier Joost Kool vertellen over het begrip levende tuinen. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met flinke hoosbuien, maar ook met extreme warmte. Ook biodiversiteit is een onderwerp dat geregeld in het nieuws is. Joost vindt het belangrijk om als hovenier zijn steentje bij te dragen. Hij zal vertellen wat je als gewone inwoner kunt doen om je tuin voor vlinders en bijen aantrekkelijk(er) te maken. Ook geeft hij tips hoe je in kunt spelen op wateroverlast bij hevige regenval.

Steenbreek

Joost is een groot voorstander van Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin! Zorgt dat voor veel meer tuinonderhoud? Dat valt reuze mee, want een levende tuin biedt vooral veel voordelen voor mens en dier. U kunt tijdens deze avond natuurlijk ook allerlei vragen stellen over uw tuin. Wilt u meer weten? Kom dan naar de DDD-avond van 17 maart a.s. in het Dorpshuis van Tricht.

Insectenhotels maken

Het gaat niet goed met de insecten in Nederland. Veel kunnen we daar als individu niet aan doen, maar wel wat! Op de creatieve avond van 24 maart gaan we een insectenhotel maken die in de tuin gehangen kan worden. Alle kleine bee(s)tjes helpen!