Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

Landbouw, milieu en de toekomst

KERK - Op veel plaatsen gaan momenteel vragen rond wat een goede houding is rondom allerlei vraagstukken die momenteel spelen rond de stikstof crisis en dergelijke. Allerlei oorzaken en oplossingen duikelen over elkaar heen. Wie de ultieme oplossing heeft mag zijn of haar vinger opsteken, maar tot op heden wordt de vinger vooral gebruikt om naar elkaar te wijzen. De landbouw moet minderen, er zijn teveel auto's die veel en hard rijden. En voor het vliegen is een nieuw woord bedacht: vliegschaamte.

Op woensdag 4 maart a.s. wordt er door de kerkenraad een avond in het koor van de kerk georganiseerd die mogelijk op een paar vragen antwoord geeft en ook door gesprek kan bijdragen aan meningsvorming. Er wordt een inleiding gehouden over de ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen tientallen jaren tot nu toe. Daarnaast wordt er ingegaan op de kansen die er liggen om een bijdrage te leveren aan een goed milieu voor mens, dier en aarde. Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Iedereen is van harte welkom. Koffie en thee staan klaar. Aan de avond zijn geen kosten verbonden. Aanvang om 20.00 uur in het koor van de kerk. Ingang aan de zijkant (kant van de Belder). Voorafgaand is er voor ieder die dat wil een korte vesper in de kerk. Deze begint om half acht, ingang via de toren.