Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

Extra ondersteuning voor mantelzorgers

PERSBERICHT - Sinds 1 januari geldt de nieuwe regeling Mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp. Deze regeling vervangt de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Voor inwoners die gebruik wilden maken van de oude regeling, is een overgangsregeling ingesteld. De regeling Mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp biedt wat de naam al zegt. Het is voor de mantelzorger die overbelast dreigen te raken. De mantelzorger kan dan enkele uren (extra) huishoudelijke hulp aanvragen. De inwoner betaalt een eigen bijdrage van 5,40 euro per uur en de gemeente betaalt de rest. De (extra) huishoudelijke hulp wordt gegeven in de woning van de mantelzorger.

Overgangsregeling

De oude regeling HHT kon ook aangevraagd worden door inwoners die tijdelijk extra ondersteuning in de huishouding nodig hebben. Voor inwoners die het vorig jaar hadden aangevraagd voor 2020, is er een overgangsregeling. Dit houdt in dat zij nog een halfjaar van de regeling gebruik kunnen maken. Tijdens dat halve jaar wordt naar alternatieven gekeken in samenwerking met Welzijn West Betuwe.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.