Jaargang 18, nummer 4
20 februari 2020

Extra budget Leefbaarheid

PERSBERICHT - Sinds vorig jaar kunnen inwoners van alle 26 kernen leefbaarheidsbudget aanvragen bij de gemeente West Betuwe voor nieuwe initiatieven. Vorig jaar is er vanuit alle 26 kernen leefbaarheidsbudget aangevraagd. En zijn in totaal 107 leefbaarheidsinitiatieven toegekend. Daarnaast zijn 15 initiatieven doorgeleid naar andere subsidies. In 2020 is 3.100 euro extra budget per kern beschikbaar.

De gemeente West Betuwe geeft het leefbaarheidsbudget aan initiatieven die de leefbaarheid en sociale samenhang van een kern verbeteren. Het maximum bedrag per initiatief is 2.000 euro. Kijk voor meer informatie op 'www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget.' Vragen? Neem contact op met uw gebiedsmakelaar: 'www.westbetuwe.nl/gebiedsmakelaars.'