Jaargang 18, nummer 3
23 januari 2020

Leerlingenraad actief

SCHOOL - Voor de kerstvakantie vond de tweede vergadering van de leerlingenraad van fusieschool Op ’t Hof plaats. De taken en rollen zijn verdeeld. De voorzitter is gekozen en zij heeft deze taak gelijk op zich genomen tijdens de vergadering. De vervangend notulist heeft gedurende de vergadering direct genotuleerd.

De leerlingenraad had de wens om een ideeënbus op te hangen in de school, zodat andere leerlingen hun ideeën kunnen delen met de leerlingenraad. De voorzitter en vice voorzitter zijn in gesprek gegaan met de directeur en het is gelukt om de ideeënbus nog voor de vakantie op te hangen. Wellicht heeft u de ideeënbus al zien hangen? De bus hangt in de gang voor de klapdeuren inclusief informatie over de leden van de leerlingenraad.

De leerlingenraad wil graag zichtbaar zijn voor alle leerlingen op school. Daarom zijn er duo´s gevormd die gekoppeld zijn aan groepen. Deze duo´s zullen gedurende het jaar meerdere keren een groep bezoeken om met andere leerlingen in gesprek te gaan. Overige onderwerpen waar de leerlingenraad over gesproken heeft zijn een brandoefening en de verkeersveiligheid rondom de school.