Jaargang 18, nummer 2
19 december 2019

Bedenk naam voor randweg

TRICHT/BUURMALSEN – Er zijn al diverse voorstellen voor een naam voor de nieuwe randweg om Tricht ingeleverd, tot en met 31 december van dit jaar kunnen nog voorstellen ingediend worden.

Keuze comité

Een klein comité zal een selectie doen uit de ingezonden namen. Het comité bestaat uit de dorpswethouder, een vertegenwoordiger van het Historisch Genootschap Tricht en een gemeentelijke deskundige op gebied van het toekennen van straatnamen. Voorstellen voor een straatnaam moeten wel aan bepaalde richtlijnen voldoen. Begin 2020 zal de keuze worden gemaakt.

Indienen suggesties

Ideeën voor een naam kunnen ingediend worden bij de gemeentelijk projectleider Adrie Preesman via mail Adrie.Preesman@westbetuwe.nl. Heeft u daarbij hulp nodig? Neem dan contact op met het Historisch Genootschap Tricht via Rita Boer Rookhuiszen (voorzitter) Hoge Bulk 7, 0345-576619.

Spelregels

Voor de officiële straatnaamgeving gelden onderstaande spelregels.

-De straatnaam moet duidelijk, herkenbaar, niet makkelijk te verbasteren of dubbelzinnig zijn.

-De straatnaam mag niet al voorkomen in de gemeente West Betuwe.

-Als het om de naam van een persoon gaat, moet deze persoon minimaal 10 jaar overleden zijn. Dit geldt niet voor leden van het Koninklijk Huis.

-De straatnaam mag niet genoemd worden naar bestaande commerciële instellingen.

-De straatnaam is liever niet langer dan 24 letters.