Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Klimaat en gezondheid

DORPSHUIS - Vivien de Laak hield een bijzondere lezing tijdens de DD-avond op 12 november over de invloed van klimaatverandering op gezondheid. De opwarming van de aarde heeft namelijk nog meer gevolgen dan men in eerste instantie zou denken. Naast uitleg over hoe het menselijk lichaam reageert op en omgaat met hitte gaf ze ook uitleg over allerlei andere gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld op de productie van voedsel, die een bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens. Maar ook onderwerpen zoals het broeikaseffect, broeikasgassen, migratie ten gevolgde van klimaatverandering, verzilting, infectieziekten, malaria en het gevaar van te veel aan ozon kwamen aan bod.