Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Spoorwerkzaamheden

LINGEDIJK – Vorige week is de vloer van de onderdoorgang bij de Lingedijk in Tricht ‘in beton gegoten’. Ongeveer 20 vrachtwagenladingen beton zorgden voor de aanvoer van de benodigde 200 kuub beton. Met uiteindelijk een mooi resultaat. De trillingsreducerende ondergrondse constructie is nu ook gereed. Er is 6 weken lang hard gewerkt om deze ondergrondse muur te bouwen in de verwachting daarmee trillingsoverlast van treinen te reduceren. Deze ondergrondse constructie loopt aan de oostzijde van het spoor tussen de Nieuwsteeg en het einde van de Willem Mechteldstraat. De constructie is 350 meter lang, 10 meter diep en 70 cm breed. Het gereedkomen betekende ook dat de gebruikte installatie afgebroken werd en dat het materieel en materiaal afgevoerd moest worden. Op donderdag 14 november vond er een bijzonder groot transport plaats wat knap lastig manoeuvreren in de Nieuwsteeg en Hoekenburg was.

Foto’s: Lingense Alliantie/Stuart Buck