Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Onderzoek naar aardwarmte in West Betuwe

WEST BETUWE - Tot eind december is er onderzoek naar aardwarmte op een aantal locaties in de gemeente West Betuwe. Dat is onderdeel van het landelijk onderzoek genaamd ‘SCAN’. Onderzoeksorganisatie TNO en Energie Beheer Nederland brengen de bodem in kaart. Het Rijk wil daarmee meer inzicht in de bodem krijgen en inschatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Dit betekent niet dat ze daadwerkelijk warmte gaan winnen. Het gaat alleen om een verkennend onderzoek.

Aardwarmte

Overal is aardwarmte. Het is warm water dat diep in de grond zit. Niet alle aardlagen zijn geschikt om dit warme water eruit te halen. Seismisch onderzoek brengt deze aardlagen in beeld met geluidsgolven. Deze golven ontstaan door het plaatsen van kleine ladingen springstof in de grond. Speciale microfoons vangen de weerkaatsingen van die geluidsgolven op. Dat klinkt spannender dan het is. Het kan zijn dat u een doffe dreun hoort of wat trillingen voelt. Met de informatie ontstaat een soort kaart van de bodem.

Verduurzamen

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen op het gebied van aardwarmte. Dit kan een deel van de warmtevraag van huizen, kantoren en bepaalde industrie verduurzamen. In grote delen van Nederland is tot op heden weinig informatie daarover beschikbaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN). Onderzoeksorganisatie TNO en Energie Beheer Nederland (EBN) voeren dit uit.

Locaties West Betuwe

Seismisch onderzoek is altijd op een zo recht mogelijke lijn tussen twee locaties. Dat is van belang om een duidelijk beeld te krijgen. De eerste lijn loopt van Arnhem tot aan Buurmalsen. De volgende lijn ligt tussen Geldermalsen en Lelystad. Van eind oktober tot eind december wordt het onderzoek stapsgewijs uitgevoerd. Het kan voorkomen dat u in de openbare ruimte daar wat van merkt. SCAN informeert grondeigenaren en direct aanwonenden vroegtijdig.

Meer informatie over het onderzoek

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Kijk dan op 'www.scanaardwarmte.nl.' Op deze website vindt u binnenkort alle locaties van het onderzoek, updates en het laatste nieuws. Of neem contact op via Info@scanaardwarmte.nl.