Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Wie bedenkt naam voor nieuwe randweg Tricht?

TRICHT/BUURMALSEN – De voorbereidingen voor de nieuwe randweg die ten noorden van Tricht gaat lopen zijn in volle gang. Over de naam van deze nieuwe weg is nog geen besluit genomen. Vanuit de omgevingstafel Tricht, waarin ook het Historisch Genootschap Tricht vertegenwoordigd is, is de vraag gekomen om inwoners mee te laten denken over een naam voor deze weg. Besloten is dat inwoners suggesties voor namen mogen indienen.

Keuze comité

Een klein comité zal een selectie doen uit de ingezonden namen. Het comité bestaat uit de dorpswethouder, een vertegenwoordiger van het Historisch Genootschap Tricht en een gemeentelijke deskundige op gebied van het toekennen van straatnamen. Voorstellen voor een straatnaam moeten wel aan bepaalde richtlijnen voldoen. Begin 2020 zal de keuze worden gemaakt.

Indienen suggesties

Tot en met 31 december van dit jaar kunnen ideeën voor een naam voor de nieuwe randweg ingediend worden bij de gemeentelijk projectleider Adrie Preesman via mail Adrie.Preesman@westbetuwe.nl Heeft u daarbij hulp nodig? Neem dan contact op met het Historisch Genootschap Tricht via Rita Boer Rookhuiszen (voorzitter) Hoge Bulk 7, 0345-576619.

Spelregels

Voor de officiële straatnaamgeving gelden onderstaande spelregels.

-De straatnaam moet duidelijk, herkenbaar, niet makkelijk te verbasteren of dubbelzinnig zijn.

-De straatnaam mag niet al voorkomen in de gemeente West Betuwe.

-Als het om de naam van een persoon gaat, moet deze persoon minimaal 10 jaar overleden zijn. Dit geldt niet voor leden van het Koninklijk Huis.

-De straatnaam mag niet genoemd worden naar bestaande commerciële instellingen.

-De straatnaam is liever niet langer dan 24 letters.

Aanbesteding

De randweg gaat lopen vanaf de kruising Twee Morgen/Lingedijk bij Middelkoop tot aan de kruising Middelweg/toegangsweg naar HAK bv, en kruist straks de Meersteeg, Langstraat en Middelweg. Bij Koninklijk Besluit zijn de benodigde onteigeningen goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant van 9 oktober. De aanbestedingsprocedure is op dit moment gaande.