Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Een nieuwe APV voor West Betuwe

WEST BETUWE - De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor de gemeente West Betuwe. Dit is in samenspraak gegaan met inwoners, ondernemers en organisaties.

Regels zijn nodig om overlast en onveilige situaties aan te pakken en het algemeen belang te beschermen. De Apv is daarvoor een. Tegelijkertijd brengen regels voor organisaties en burgers kosten en administratieve lasten met zich mee. Op 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad de samengevoegde Apv, van de oude drie gemeenten, voor West Betuwe voorlopig vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan dat deze geharmoniseerde Apv in 2019, om reacties te peilen, aan bedrijven, organisaties en inwoners wordt voorgelegd. Dat is gebeurd, met als doel na te denken hoe de gemeente met zo weinig mogelijk regels kan zorgen dat het in West Betuwe prettig leven, recreëren en werken is. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van dorpshuizen, sportverenigingen, horeca, belangenverenigingen en evenementenorganisatoren.

Er zijn veel regels versoepeld of geschrapt en daarmee geeft de gemeente meer ruimte en vertrouwen aan inwoners en organisatoren. Zo wordt het nu mogelijk gemaakt om een evenementenvergunning voor meerdere jaren te verlenen. Ook mogen de dorpshuizen doordeweeks tot 00.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 2.00 uur open blijven. In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober werd de nieuwe Apv vastgesteld, het laatste woord is echter nog aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 17 december.