Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Neuroloog spreekt in Parkinson café Tiel

TIEL - Neuroloog mevrouw Hoogendoorn van ziekenhuis Rivierenland Tiel en Parkinson verpleegkundige mevrouw Antonet Peters-Vink bezoeken op maandagavond 25 november 2019 Parkinson Café Tiel. Om 19.00 uur gaat de zaal van het wijkcentrum Westroyen open aan de Predikbroedersweg 14 te Tiel, en het programma begint om 19.30 uur.

Parkinson en medicatie

De ziekte van Parkinson is een aandoening die zich kenmerkt door een tekort aan dopamine productie in de hersenen. Omdat bij de ziekte van Parkinson er geleidelijk toenemend hersenweefselverval plaats vindt, in bepaalde gebieden van de hersenen, is dit een voortschrijdende aandoening.

De medicamenteuze therapie richt zich met name op het aanvullen van het tekort aan dopamine in de hersenen. Dit kan op verschillende manier gebeuren hierover zal een deel van de lezing gaan.

Daarnaast kunnen de hersenen gestimuleerd worden door (aanpassing van) leefstijl zoals genoeg bewegen maar ook andere therapievormen zullen aan bod komen. De lezing heeft een interactief karakter, dus indien u op voorhand al vragen heeft schrijf ze op dan kunt u ze tijdens en na de lezing stellen.