Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

Afvalstoffenheffing stijgt ook in Rivierenland

REGIO RIVIERENLAND – In heel Nederland stijgen de tarieven voor het laten ophalen van het afval. Dat heeft te maken met het duurder worden van het verwerken van het gft (groen) afval en een hogere belasting op het restafval. Ook de inkomsten van de verkoop van het apart ingezamelde papier en textiel zijn gedaald. Dit alles zorgt ervoor dat het tarief in 2020 waarschijnlijk zal stijgen met € 34 naar gemiddeld € 253 per huishouden.

Restafval

In de regio Rivierenland, waaronder ook Tricht valt, is de Avri verantwoordelijk voor het ophalen van het afval. Er ligt nu een voorstel om een basistarief te hanteren van € 211 per huishouden. Voor het variabele tarief wordt per 30 liter restafval € 1,20 voorgesteld (nu 1 euro). In december stelt het Algemeen Bestuur, bestaande uit wethouders van de 8 Avri-gemeenten, de tarieven definitief vast. De stijging is vergelijkbaar met die in andere gemeenten in Nederland, de kostenverhoging bij het verwerken van afval gaat immers voor heel Nederland op. De afvalstoffenheffing in Rivierenland ligt nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

100% kosten dekken

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Joost Reus (wethouder in Culemborg): “De heffing moet de kosten dekken van alles wat nodig is voor het inzamelen en laten verwerken van grondstoffen en restafval. Het mag nooit meer zijn, daar letten wij scherp op. Avri is namelijk geen commerciële onderneming. Wij willen in de toekomst minder afhankelijk zijn van nationale en wereldwijde marktontwikkelingen, want die hebben een grote invloed op de tarieven. Daarom onderzoeken wij hoe wij onze invloed op de tarieven op een slimme manier kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door samenwerking bij het contracteren van verwerkers.”

Afvalscheiding

Restafval kan niet worden hergebruikt. Het moet worden verbrand. Dat levert CO2 op en is bovendien erg duur. Door afval goed te blijven scheiden sparen inwoners de aarde en beperken zij de verbrandingskosten. Het doel van de Avri-gemeenten is om in 2020 per inwoner 75 kg restafval over te houden. Dat lijkt, gezien de huidige trend, te gaan lukken.