Jaargang 18, nummer 1
21 november 2019

1e Lezing Historisch Genootschap Tricht: 700 jaar Culemborg

DORPSHUIS – Het Historisch Genootschap Tricht heeft een aantal gastsprekers weten te vinden die naar het Dorpshuis Tricht willen komen om over het bijzondere verleden van de Betuwe te vertellen. De eerste lezing is op woensdag 27 november en gaat over onze buren in Culemborg. Vorig jaar vierde dit stadje het feit dat zij 700 jaar stadsrechten heeft en daarmee een van de oudste steden in Rivierenland is. Naar aanleiding van het jubileumjaar waren er vele activiteiten. Een daarvan was de lezing van Hans Saan die 27 november opnieuw gegeven wordt in het Dorpshuis Tricht. Hij zal verhalen over de rijke historie van onze buurgemeente die uiteraard ook grote raakvlakken met ons dorp heeft. Hij begint met de voorgeschiedenis, de ontginningen en de vroege ontwikkeling van het gebied en zoomt in op de betekenis van de stadsrechtenbrief. Aan de hand van een mogelijke vete in 1318 laat Hans Saan zien hoe het strafrecht in die tijd waarschijnlijk functioneerde. Het loopt helemaal niet goed af, maar dat is nodig voor de lijn van het verhaal. Jammer genoeg zijn er buiten de stadsrechtenbrief geen andere Culemborgse bronnen uit die tijd. Gelukkig kan geleerd worden van andere steden. De spreker kijkt ook over de Culemborgse stadsmuur naar de omgeving en gaat hink-stap-sprong naar het heden. Al met al belooft dit voor belangstellenden uit Tricht en Buurmalsen een interessante avond te worden.

De lezing start om 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.