Jaargang 17, nummer 11
24 oktober 2019

Leerlingenraad basisschool

SCHOOL- Donderdagmiddag 17 oktober werd de uitslag van de verkiezingen voor de allereerste leerlingenraad van Op ’t Hof door juf Kim bekend gemaakt. Deze leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen die regelmatig overleg zullen hebben met de schoolleiding over onderwerkpen die zij belangrijk vinden of waar de directie hen in wil raadplegen. Kinderen konden zich als kandidaat voor hun groep aanmelden en mochten ook echt campagne voeren en hun klasgenoten vertellen waarom er juist op hen gestemd zou moeten worden. Ook werden er campagne posters gemaakt. Opvallend was de aandacht die er voor een goede sfeer op school gevraagd werd, dat ieder kind er zich fijn moet kunnen voelen. Ook het belang van (nog) meer groen op en rond de school werd veel genoemd. De groepen 5, 6, 7 en 8 mochten ieder twee kinderen kiezen. In groep 5 moest uiteindelijk opnieuw gestemd worden omdat 3 kinderen evenveel stemmen hadden gekregen.