Jaargang 17, nummer 11
24 oktober 2019

Afscheid van de overblijf

SCHOOL- Op de dag voor de herfstvakantie van start ging, donderdag 17 oktober, werd officieel afscheid genomen van de overblijfgroep van basisschool Op ’t Hof. Zij werden door de schoolleiding in het zonnetje gezet voor hun inzet.

27 jaar

Bijzonder woord van dank was er van directeur Margreet van Iterson voor Yvonne van Mourik die maar liefst 27 jaar de spin in het web van het overblijven op de basisschool van Tricht was. Zij kreeg een speciaal door de overige vrijwilligers en overblijfkinderen gemaakt schilderij overhandigd. Ook andere overblijfvrijwilligers zijn al jaren actief. Waaronder Mieke Koopmans 17 jaar en Vera van Mourik 10 jaar. Zei kunnen dan ook verhalen over de veranderingen die het overblijven op de Trichtse basisschool in de loop der tijd hebben ondergaan. Zo verzorgden de vrijwilligers in het verleden het drinken, wat betekende dat er boodschappen gedaan moesten worden, bekers klaargezet werden en dat er veel vaat was. Later namen de kinderen zelf hun drinken mee. Ook nam het aantal kinderen steeds meer toe. Werd eerst alleen in de hal van de school met alle kinderen gegeten, nu zijn er meer groepen gemaakt. Daarvoor was ook de inzet van meer vrijwilligers nodig. En de financiële bijdrage voor het overblijven werd diverse malen aangepast. ,,Niet iedereen was altijd blij met die veranderingen maar ze wennen eigenlijk altijd wel snel’’, weet Mieke te vertellen.

Brood en Spelen

In verband met de huidige wet- en regelgeving is gekozen om de overblijf (ook wel tussenschoolse opvang) uit te besteden. De verantwoordelijkheid voor het overblijven valt vanaf 18 november onder de opvangorganisatie ‘Brood en Spelen’. Reden voor Margreet om juist nu de huidige overblijfvrijwilligers in het zonnetje zetten. ,,Ik weet hoeveel tijd en energie jullie op vrijwilliger basis in de overblijf gestopt hebben. Zonder jullie en jullie voorgangers was het nooit gelukt.’’ Het is goed mogelijk dat diverse vrijwilligers terugkeren als overblijfhulp op Op ’t Hof via Brood en Spelen.