Jaargang 17, nummer 11
24 oktober 2019

Werkzaamheden rondom het spoor

TRICHT - Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van de zogenaamde trillings reducerende ondergrondse constructie (TROC) langs de oostzijde van het spoor ten noorden en zuiden van de overweg op de Nieuwsteeg.

Diepwand (TROC)

Er zijn grote silo’s nodig voor de opslag van het benodigde cement en bentoniet dat wordt gemengd en gebruikt voor de TROC. Het vervoer van deze silo’s door ons dorp was niet gemakkelijk. Vanwege de lengte was de aanvoerroute via de Meersteeg, Hoekenburg, Nieuwsteeg en Willem Mechteldstraat.

Op dinsdag 8 oktober is de diepwand machine gestart met het graven en zijn de eerste panelen opgeleverd. Inmiddels is de diepwand machine op gang gekomen en verloopt het proces steeds efficiënter. Hiermee verwacht men binnen de planning te blijven en dat de constructie medio november gereed is.

Nieuwsteeg afgesloten

Tot en met de dinsdag na de herfstvakantie is vanwege de werkzaamheden de overweg voor alle verkeer afgesloten. Dus tot en met dinsdag 29 oktober 2019 16.00 uur. Dat is één dag langer dan eerder vermeld. De extra tijd is nodig om de betonplaten na de buitendienststelling weer terug te plaatsen ten oosten van de overweg Nieuwsteeg. De omleidingsroute loopt via de overweg aan de Lingedijk. Uiteraard worden verkeersregelaars ingezet. Er is en wordt ook twee keer ’s nachts gewerkt. Op maandag 21 oktober zijn de betonplaten en de overweginstallatie verwijderd. In de nacht van 29 oktober worden de betonplaten weer teruggeplaatst en wordt de overweginstallatie weer in dienst genomen.

Onderdoorgang Randweg

Ter plaatse van de onderdoorgang van de Randweg is op dit moment de productie- en opslagplaats van de cement-bentoniet voor de TROC. Na gereedkomen van de TROC wordt de installatie afgebroken en afgevoerd. Aansluitend wordt de bouwplaats ingericht voor de onderdoorgang van de Randweg. Op donderdag 17 oktober is de bouwweg richting de toekomstige onderdoorgang van de Randweg geasfalteerd. Deze loopt tussen de westelijk van het spoor van de Nieuwsteeg naar de toekomstige onderdoorgang Randweg (richting het noorden). Volgens de planning zullen eind 2020 de onderdoorgang aan de Lingedijk en de verbreding van de spoorbrug gereed zijn. Dat betekent nog niet dat deze onderdoorgang in gebruik genomen wordt. Daarvoor zal eerst de nieuwe rondweg in gebruik genomen moeten zijn. (foto’s Lingense Alliantie).