Jaargang 17, nummer 11
24 oktober 2019

Op Verhaal Komen

DORPSHUIS -.We gaan letterlijk de donkere periode van het jaar tegemoet. Petra en Ewout willen met hun programma OP Verhaal Komen op Vrijdag om die reden verhalen los maken en ophalen onder het thema: lichtpuntjes. Ieder leven, iedere week, iedere dag kent momenten die je energie geven, het leven lichter maken of er een andere kijk op geven. We hebben hiervoor een leuke werkvorm voor die wederom voor mooie, persoonlijke en lichte verhalen zullen zorgen en een ander licht op elkaar zullen werpen.

Je bent van harte welkom. Er zijn regelmatig nieuwe deelnemers, naast trouwe klanten, iedereen kan meedoen.

Vrijdag 22 november in het Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur.