Jaargang 17, nummer 11
24 oktober 2019

Nieuw gemeentewapen voor West Betuwe

WEST BETUWE – De nieuwe gemeente heeft bij Koninklijk Besluit een eigen gemeentewapen toegekend gekregen. Het gaat hier om een zogenaamd samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk delen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te herkennen. Linksboven en ondergrond vlak rechtsboven: Geldermalsen. Linksonder en poort in vlak rechtsboven: Lingewaal. Rechtsonder: Neerijnen. De poort verwijst in de eerste plaats naar de stadsrechten van Heukelum en Asperen. Tegelijkertijd verwijst zij naar de vele kastelen die West Betuwe heeft gekend en de nu nog aanwezige kastelen die aan een rijke historie herinneren. De kroon boven het wapen en de twee schildhouders (leeuwen) maken geen officieel onderdeel uit van het wapen. Het is in Nederland algemeen gebruik dat gemeentewapens worden voorzien van een zogenaamde Gravenkroon. Voor het aan het wapen verbinden van schildhouders moet formeel toestemming worden gevraagd. Die wordt alleen verleend wanneer één van de voormalige gemeenten deze al bij het wapen kende. Dat dan weer omdat ooit aan één of meerdere kernen stadsrechten zijn verleend. In het geval van West Betuwe gaat het hierbij dus om het wapen van de voormalige gemeente Lingewaal en de stadjes Heukelum en Asperen.

In de dagelijkse praktijk zien we het wapen vooral op de penning die behoort bij de ambtsketen van de burgemeester. Daarnaast siert het de toga’s van de ambtenaren burgerlijke stand en de omslag van trouwboekjes.