Jaargang 17, nummer 11
24 oktober 2019

Diaconale boekenmarkt

KERK - Zaterdag 2 november 2019 is het weer zover. De diaconie organiseert voor de 11e maal de boekenmarkt in het koor van de kerk en in de kerkruimte zelf. De boekenmarkt wordt gehouden van 9.00 tot 14.00 uur. Er zijn al wel aardig wat boeken ingebracht op de Bulkstraat 6 bij Mevr. De Keijzer, maar U kunt er tot de laatste week nog met Uw boeken terecht, die U weg wilt doen. Bent U niet in staat deze zelf weg te brengen, dan is een telefoontje naar Kees Kuiper (voorz. Diaconie) tel.: 569835 voldoende om toch van Uw overtollige boeken af te geraken. Hij komt ze dan graag bij U ophalen.

Behalve dat U op de boekenmarkt voor een habbekrats de mooiste boeken kunt kopen, is er ook nog gelegenheid om gezellig een kopje koffie, thee of limonade te drinken en U kunt ook nog terecht bij de zelfgemaakte kaarten van Ria de Hoog. Haar opbrengst is voor onze zustergemeente in Kűsmőd bestemd. De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor Shade Children Foundation. Zij runnen in Kenia een weeshuis voor Aids-wezen. Hier krijgen ze onderdak – scholing – eten en onderwijs, zodat ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Lever dus Uw “overtollige” boeken in en kom Uw boekenkast weer aanvullen met boeken die U de komende winter kunt lezen, tegen een redelijke prijs.