Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Leidsche Hoeven zoekt nieuwe vrijwilligers

LEIDSCHE HOEVEN – Het Natuurbelevingscentrum de Leidsche Hoeven, aan de Oude Hoevenseweg in het buitengebied van Tricht, krijgt steeds meer vorm. De natuurontwikkeling rondom het centrum is ook nog volop in beweging. In dit nieuw aangelegde natuurgebied liggen nog een aantal oude eendenkooien, waarvan er twee gerestaureerd gaan worden: de Bisschopskooi en de Hovense Kooi. De tweede kooi ligt net tegen de Leidsche Hoeven aan in het natuurgebied de Regulieren dat eigendom is van en beheerd wordt door het Geldersch Landschap en Kastelen. Er wordt nauw samengewerkt met de Leidsche Hoeven.

Vangklaar maken

Doel is om de eendenkooien weer ‘vangklaar’ te maken. Voordat dit zover is, is er nog heel veel (hand)werk te doen. Zoals het plaatsen van rietschermen, aanleggen van beschoeiing, het plaatsen van beugels in de vangpijpen en snoei- en knotwerk in het kooibos. Naast de professionals, begeleiders en deelnemers van DagActiviteitenCentrum Siloah/Leidsche Hoeven, wordt ook gezocht naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis daaraan mee willen helpen. Aantrekkelijk voor wie graag buiten is en enige affiniteit heeft met natuur en het behoud van cultureel erfgoed.

De Leidsche Hoeven biedt

- Gezelligheid, unieke natuur, koffie, thee en fris en een voedzame lunch.

- Veiligheidskleding en vrijwilligerskleding, als de uitvoering van het werk daarom vraagt;

- Een dagvergoeding of kilometervergoeding wanneer op een andere locatie een cursus of

training wordt gevolgd;

- Een WA-verzekering voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en een ongevallen-verzekering bij invaliditeit of overlijden via de vrijwilligersverzekering van de gemeente West Betuwe.

Lijkt dit je wat, heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Stuur een mail aan natuurbeleving@leidschehoeven.nl t.a.v. Jan Taat, vrijwiligerscoördinator Natuurbeheer Leidsche Hoeven.