Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Tricht uit ’t zicht

SPOOR - Tenminste zo ziet het er op dit moment naar uit, volgens dorpsgenoot Bram Wesselo, want met de werkzaamheden voor de aanleg van een “eigen” spoor voor de trein van Geldermalsen naar Gorinchem (MLL) worden ook geluidschermen geplaatst. En over de hoogte daarvan maakt hij zich zorgen. Hij denkt dat de geplande schermen van twee meter hoog een stuk lager kunnen omdat bij een proef van ProRail die in Hilversum werd gehouden lagere schermen net zo goed bleken te functioneren. Hij wil graag ook deze lage schermen toegepast zien in ons dorp.

Visie geluidsschermen

Helaas is in april 2017 door de toenmalige gemeente Geldermalsen al een visie Geluidsschermen vastgesteld waarin de hoge schermen zijn opgenomen. Hij heeft dan ook het gemeentebestuur van West Betuwe gevraagd of hier niet van afgeweken kan worden. Een twee meter hoge muur heeft nogal wat nadelen, vindt hij. ,,Een dergelijk scherm blokkeert het zicht van Tricht ten westen naar Tricht ten oosten van de spoorbaan en omgekeerd, belemmert het zicht op Tricht voor treinreizigers, waar geen groen kan groeien, in potentie een vieze muur door het dorp (algen en graffiti) en doet afbreuk aan het zicht vanaf en op de Linge en is op de Lingebrug overbodig door reeds aanwezige opstaande geluidsabsorberende wanden. Bij de proef in Hilversum, op aandringen van de gemeente, werd een scherm van slechts 75cm hoog geplaatst. Door de grasglooiing vallen de geluidsschermen aan de Osterenghweg in Hilversum nauwelijks op. Deze schermen bieden vrij zicht voor de mensen buiten en in de trein. Bovendien kunnen treinreizigers in geval van calamiteiten sneller en veiliger op de beloopbare bovenkant van het scherm uit stappen. Ze staan 1m van het spoor en hebben daardoor een zelfde geluidsabsorberende werking als de standaard schermen van 2m die zo’n 4m van het spoor staan. In een publicatie van ProRail van 24 april 2018 worden de proeven met lage geluidsschermen als succesvol vermeld.’’ Ook met de glazen geluidswand die pal langs het fietspad over de spoorbrug gepland staat is hij niet blij. Hij heeft dan ook de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe gevraagd de door de gemeente Geldermalsen vastgestelde visie aan te passen zodat het zicht op Tricht behouden blijft.