Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Aanvragen mantelzorgcompliment 2019

WEST BETUWE - De gemeente West Betuwe heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dit wil de gemeente graag uiten door middel van cadeaubonnen voor mantelzorgers. Deze tegemoetkoming heet het “mantelzorgcompliment”. Dit compliment in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van €100,- zal niet per post verstuurd worden. Het is de bedoeling dat ze persoonlijk overhandigd worden. Vanaf de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 9 november worden de cadeaubonnen uitgereikt. In de bevestigingsbrief die na verwerking van de aanvraag verstuurd wordt staat uitvoerige informatie over meerdere data en locaties waarop de cadeaubonnen uitgereikt worden. In voorkomende gevallen wordt een persoonlijke afspraak gemaakt.

Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden voor een mantelzorgcompliment.

Voor wie?

Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en/of intensief iemand met een beperking/ziekte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving verzorgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het gaat daarbij om hulp die de gebruikelijke hulp die je mag verwachten van naasten overstijgt.

Het aanvraagformulier is te downloaden via

Meer informatie?. Monique van Eijndhoven, Consulent Mantelzorg, 0418-652371, email: mvaneijndhoven@welzijnwestbetuwe.nl