Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Persbericht: Gemeente West Betuwe financieel op koers

GELDERMALSEN – De financiën van de nieuwe gemeenten zijn er zoals het er nu naar uitziet keurig op orde. De inkomsten en uitgaven lopen zoals verwacht in de voor dit jaar opgestelde begroting. Op een aantal onderdelen een plus of een min, maar over het algemeen in balans.

De nieuwe gemeenteraad heeft op een aantal punten nieuw beleid vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de begraafplaatsen en het minimabeleid. Ook zijn er nog steeds zorgen over de financiering van de zorg. Bij de behandeling van de begroting voor 2020 zal meer duidelijk worden. Ook zal richting de toekomst beleid financieel houdbaar moeten zijn. Er liggen ook behoorlijk grote opgaven in het kader van het klimaatakkoord. Veel onzekerheden dus, vandaar dat West Betuwe behoedzaam blijft opereren. Wethouder Govert van Bezooijen merkt daarbij ter geruststelling op, ‘dat van provinciaal toezicht - zoals dat helaas voor sommige andere Gelderse gemeenten dreigt - gelukkig nog lang geen sprake is. ,,We zijn financieel gezond en doen er alles aan om dat zo te houden.’’