Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Persbericht AVRI

TRICHT/REGIO – De nieuwe manier van afval aanbieden begon ruim 2 maanden geleden. Er veranderde veel voor de inwoners. Zo brengen de meeste inwoners hun restafval sinds 1 juli naar ondergrondse containers. Dat het nieuwe systeem niet meteen helemaal goed zou verlopen, verwachtten de gemeenten. Dit maakte het niet minder vervelend voor een grote groep inwoners. De grootste problemen loste Avri binnen 5 weken op. Veel inwoners waren bang voor vervuiling van steden en dorpen. Dit bleef op de meeste plaatsen gelukkig uit.

Wennen

Ook Avri-medewerkers moeten wennen aan de nieuwe manier van afval ophalen. Er zijn bijvoorbeeld veel routes veranderd voor het ophalen van plastic verpakkingen en drinkpakken, gft-afval en papier. De medewerkers slaan daarom per ongeluk wel eens een straat over. Die straten worden dan zo snel mogelijk nagereden om het afval alsnog op te halen. Sommige ophaaldagen zijn gewijzigd. Inwoners die twijfelen over hun ophaaldag kunnen de afvalkalender eenvoudig opzoeken via de Avri Afvalapp of de website.

Bijplaatsingen verminderen

Veel inwoners waren bang voor vuilniszakken naast de ondergrondse containers (de zogenaamde bijplaatsingen). De grote vervuiling waar sommige inwoners bang voor waren is uitgebleven. In juli was er wel een flinke piek aan bijplaatsingen. Dit aantal wordt snel minder; van 525 bijplaatsingen in juli naar 245 in augustus. De verwachting is dat dit in de komende maanden nog minder wordt.

Stuk minder restafval

Waar het nieuwe beleid voor bedoeld is lijkt nu al te werken: het restafval vermindert. De zomervakantie heeft daar enige invloed op gehad. In oktober zijn de cijfers harder en is er beter zicht of de dalende trend zich voortzet. Het doel is om in 2020 slechts 75 kg restafval per inwoner per jaar over te houden waardoor we het milieu sparen.

Wist u dat...

•er begonnen is met het omruilen van de kleine naar grote containers voor plastic verpakkingen en drinkpakken? Wie voor 15 augustus de grote container heeft aangevraagd krijgt binnenkort een brief met de ruildatum, een sticker en verdere informatie.

•het omruilen van uw kleine container voor plastic verpakkingen en drinkpakken voor een grote container tot het einde van het jaar gratis is? Nog niet aangevraagd? Vul dan op de website aanvraagformulier in!

•de meeste ondergrondse glas/blikcontainers ook openingen aan de achterkant hebben? Is de opening vol? Kijk even aan de andere kant of daar nog wat bij kan.

•de paslezer op de ondergrondse container soms in “sluimerstand” gaat? Houdt de pas dan wat langer (10-15 tellen) op de lezer om deze weer te activeren.