Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Laag inkomen? Sport en cultuur fonds voor kinderen

WEST BETUWE - In de gemeente West Betuwe zijn een Jeugdfonds sport & cultuur en een Jeugdzwemfonds actief. Deze fondsen maken het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging, zwemmen of aan cultuur kunnen doen.

Ieder kind moet kunnen deelnemen. De fondsen helpen snel, effectief en laagdrempelig door de contributie bij een vereniging en kleding en/of materialen te betalen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij de fondsen, maar kunnen wel een tussenpersoon benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor gebruik van een van de fondsen. Tussenpersonen zijn bijvoorbeeld een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker, een (jeugd)hulpverlener of de combinatiefunctionarissen van Welzijn West Betuwe.

Voor meer informatie of het vinden van de juiste intermediair: Stijn Brokx, Coördinator Combinatiefuncties/Consulent Sport en Bewegen sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl telefoon 06-23322831.