Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Wat doet een forensisch verpleegkundige?

DORPSHUIS - Misschien een snel gestelde vraag maar het antwoord vraagt een genuanceerde en intrigerende toelichting, dus daar is deze actuele DDD-avond heel zinvol voor. De werkzaamheden van een forensisch arts en een forensisch verpleegkundige bevinden zich op het interessante snijvlak van de medische wereld en justitie. Chantal van Assenbergh is na enkele jaren van gespecialiseerde studie, zo’n forensisch verpleegkundige op de afdeling Spoedeisende hulp van het UMC (Utrecht). Een relatief jonge twijg aan het uitgebreide beroepenscala in de Nederlandse ziekenhuizen. In Amerika bestaat er al zo’n twintig jaar ervaring mee, in Nederland is men daar nu ook druk mee bezig.

Spoedeisende Hulp

Natuurlijk gaat het in de ziekenhuizen in ons land en in het bijzonder ook op de afdeling Spoedeisende hulp waar Chantal werkzaam is, primair om het helpen van de binnengebrachte slachtoffers. Zorgen dat de wonden worden verzorgd, de eerste analyses plaatsvinden en alles in gereedheid wordt gebracht om verwijzing naar de operatiekamer of elders in het gebouw zo vlot en zorgvuldig mogelijk voor te bereiden. Maar de laatste jaren is er ook steeds meer aandacht gekomen voor ‘het ontstaan van de verwondingen’. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we dat aan de verwondingen zien of proberen helder te krijgen. Dat is het bijzonder interessante vakgebied van de forensisch deskundige. Chantal gaat daar die avond van alles over vertellen. Welke rol speelt bijvoorbeeld een overheidsinstelling als Veilig Thuis, wat is de taak van het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, wat is de bedoeling achter de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ en wat is de taak van de forensisch verpleegkundige binnen de centra seksueel geweld. En wat betekent dat voor de verantwoordelijke taak van de verpleegkundigen?

Chantal wil daar dinsdagavond 15 oktober met en voor jullie uitgebreid op ingaan. Vragen vanuit de zaal zijn van harte welkom. De DDD-avond begint om 20.00 uur en de foyer en bar zijn al om 19.30 uur geopend. Kom, luister en denk mee over dit relatief nieuwe vakgebied in de Nederlandse medische wereld en de impact op ook jouw eigen leven.