Jaargang 17, nummer 10
26 september 2019

Trombosedienst

Als u regelmatig naar de prikpost van de trombosedienst gaat, ontvangt u de dag daarop een nieuw doseringsschema. Het is belangrijk dat u dat schema altijd bij u hebt, voor het geval u onverhoopt ineens in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Ook als u zelf de antistollingsquotiënt bepaalt en de dosering vaststelt, is het belangrijk om het schema uit te printen en altijd bij u te hebben. Ook al kent u het schema uit uw hoofd, weet u welke stap u gebruikt om te doseren en het streefgebied van de INR, deze gegevens worden niet altijd als voldoende aangemerkt.

Er zijn weliswaar zeer duidelijke richtlijnen vastgelegd in de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling, een afspraak tussen trombosediensten en o.a. artsen, apotheken en ziekenhuizen, maar artsen houden zich daar – helaas, weet ik uit eigen ervaring – niet altijd aan. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Gonda Scheffel-Baars