Jaargang 17, nummer 9
22 augustus 2019

Hoogstam Kersenboomgaard gerooid voor rondweg

MEERSTEEG – Alhoewel de werkzaamheden aan spoor gedurende de zomervakantie grotendeels stil lijken te liggen gaan achter de schermen sommige werkzaamheden gewoon door. Een daarvan is de aankoop van ProRail van gronden die nodig zijn voor de aanleg van de toekomstige rondweg ten noorden van ons dorp. Met diverse grondeigenaren is inmiddels overeenstemming en worden de gronden aangekocht. Als het ProRail niet lukt met andere grondeigenaren tot overeenstemming te komen zullen gronden via de rechter onteigend moeten worden.

Niet rendabel

De familie de Jong aan de Meersteeg heeft een strook van circa 50 meter grond afgestaan ten behoeve van de rondweg die langs hun bedrijf komt te lopen. Deze strook doorsnijdt de 34 jaar oude hoogstam kersenboomgaard waardoor deze niet meer economisch rendabel is. Reden voor de eigenaren om de boomgaard voor het overgrote deel te laten rooien. Voor het rooien van fruitbomen, ook van hoogstamfruit, is geen vergunning nodig. Eerder was al eens een deel van de boomgaard, die tot aan de spoorlijn doorliep, gerooid.

Betuwse kersen

Tot aan de jaren vijftig van de vorige eeuw had ieder dorp in de Betuwe wel een aantal van dit soort hoogstam kersenboomgaarden. De Betuwe stond ook bekend vanwege de kersen. Het plukken van de hoge bomen, op ladders, was echter zeer arbeidsintensief. In de tweede helft van de vorige eeuw verdwenen deze boomgaarden dan ook vrijwel geheel uit het Betuwse landschap. Vanaf de jaren negentig bloeide de kersenteelt weer op, dit keer met veel kleinere bomen waardoor de teelt weer lucratief werd. Vaak ook zijn de kersenboomgaarden overkapt ter bescherming tegen regen/hagel en vogels.

Rondweg

Het rooien van de boomgaard aan de Meersteeg roept gemengde reacties op. Opnieuw verdwijnt daarmee namelijk een stuk cultuurhistorie uit het dorp. Aan de andere kant duurt de aanleg van de rondweg wel erg lang, was dit al eerder opgepakt dan had de overlast tijdens de spoorwerkzaamheden, met zijn vele vrachtvervoer, in het dorp voor een groot deel voorkomen kunnen worden. De rondweg had daarvoor gebruikt kunnen worden. Het is nog niet bekend wanneer daadwerkelijk met de aanleg van de rondweg begonnen wordt. Het project, afgezien van de tunnel onder het spoor, valt niet onder de werkzaamheden van De Lingense Alliantie.