Jaargang 17, nummer 9
22 augustus 2019

Mantelzorgcompliment aanvragen

WEST BETUWE - De gemeente West Betuwe heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dit wil de gemeente graat uiten door middel van het Mantelzorgcompliment. De uitreiking hiervan wordt verzorgd door Welzijn West Betuwe. Dit jaar is het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen van honderd euro. De voorwaarden zijn dat degene voor wie gezorgd wordt in de gemeente West Betuwe woont. De zorg vloeit voort uit de sociale relatie tussen zorgvragern en mantelzorgen. De zorg is vrijwillig/onbetaald. En de zorg moet intensief en over een langere periode zijn. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal een aanvraag gedaan worden. Aanvragen kan vanaf 1 september bij Welzijn West Betuwe. Bij Welzijn West Betuwe bekende mantelzorgers krijgen persoonlijk post. Meer informatie? Neem contact op met Monique van Eijndhoven 0345-573688 of info@welzijnwestbetuwe.nl.