Jaargang 17, nummer 9
22 augustus 2019

Avri containers

REGIO – Niet iedereen werd blij met de overstap naar nieuwe ondergrondse Avri containers voor de inzameling van het restafval. Op meerdere plekken bleek ook het pasje niet te werken en vonden er ‘illegale’ bijplaatsingen bij de containers plaats. In Tricht is dit gelukkig heel erg meegevallen en de storingen aan de afvalcontainers lijken verholpen te zijn. Ze zijn dan nu ook alleen nog maar te gebruiken met de afvalpas. Avri houdt containers wel op afstand in de gaten om te kijken of dit allemaal goed gaat.

Storingen melden

Er kunnen nog wel algemene storingen voorkomen bij de 780 ondergrondse restafvalcontainers die er in het hele Avri-gebied staan. Bijvoorbeeld als de container vol zit of als er een te grote afvalzak klem zit. Avri onderneemt hier zo snel mogelijk actie op. Bij een storing kunnen inwoners terecht bij hun reservecontainer. Welke dit is, staat in de brief die ze van Avri hebben gekregen en op avri.nl/mijncontainer. Ook kunnen er nog individuele problemen zijn met afvalpassen. Inwoners kunnen dan contact opnemen met Avri om dit te verhelpen. Doordat de meldingen nu dagelijks afnemen, is Avri - op piekmomenten na - ook weer beter telefonisch te bereiken via het klantcontactcentrum (0345) 58 53 53.

Niet naast de container

Op diverse locaties worden afvalzakken of ander los afval naast de containers gezet. Naast dat Avri dit zelf constateert, geven ook inwoners aan hier overlast van te hebben. Avri gaat dan ook weer strenger handhaven op deze zogenaamde ‘bijplaatsingen’. Ook als er een storing is, is het niet toegestaan afval bij te plaatsen. Naast dat dit slecht is voor het milieu trekt het ook ongedierte aan en oogt het erg slordig. Inwoners die hun zakken of ander afval toch bijplaatsen, riskeren een boete.

Blik in glascontainer

Om de hoeveelheid restafval voor inwoners te verminderen kan blik met ingang van 1 juli in de glascontainer worden aangeboden. Inwoners maken hier massaal gebruik van, wat een erg positieve ontwikkeling is. Wel zat het compartiment voor blik hierdoor snel vol. Bij meldingen hierover, bleek regelmatig dat de container maar aan 1 kant vol was en de vulopening aan de andere kant van de container minder of niet wordt gebruikt. Het kan dus lonen om te controleren of er aan de andere kant van de container nog ruimte is. Avri blijft het aanbod van blik volgen en gaat na de zomer met het bestuur in gesprek over eventuele maatregelen om ervoor te zorgen dat inwoners hun glas en blik goed kwijt kunnen.