Jaargang 17, nummer 8
4 juli 2019

Feestelijke oplevering natuurgebied Leidsche Hoeven

LEIDSCHE HOEVEN - Op vrijdag 14 juni is het natuurgebied Leidsche Hoeven, als de ontbrekende schakel tussen de natuurgebieden Landgoed Mariƫnwaerdt en Regulieren, feestelijk geopend. Met genodigden en vertegenwoordigers van Provincie, Waterschap, gemeente en overige partijen werd buiten bij het restaurant van Natuurbeleving De Leidsche Hoeven, een initiatief van dorpsgenoot Hans Heikoop, kort stil gestaan bij alles wat nodig was en gebeurd is om het natuurgebied te realiseren.

Aansluitende natuurgebieden

Het begon allemaal in 2014 met wensen en ideeën om de natuurgebieden Regulieren en Landgoed Mariënwaerdt met elkaar te verbinden. Nu 5 jaar later is dat gerealiseerd. Er zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd, de bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout hebben een natter karakter gekregen, landbouwgrond is omgevormd naar natuur en de vruchtbare bovengrond is afgegraven. Zo zijn optimale omstandigheden gecreëerd voor de terugkeer van plantensoorten van vochtige en bloemrijke hooilanden, zoals dotterbloem, zwanenbloem, grote boterbloem en in de laagste delen waterviolier en krabbenscheer.

Lokale recreatie

Leidsche Hoeven wordt daarmee een paradijs voor vlinders, libellen, bijen en vogels. Maar ook voor salamanders en kikkers, zoals de kamsalamander en de beschermde heikikker, die in de afgegraven percelen en poelen een prima voortplantingsbiotoop krijgen. Als speciale openingshandeling was er een wandeling door het nieuwe natuurgebied waarbij onderweg zaad werd uitgestrooid. Het project zorgt voor een aantrekkelijk natuurgebied in het buitengebied van Tricht waar ook door dorpsbewoners volop van genoten kan worden. Het Leidsche Hoeven klompenpad, dat na de voltooiing van alle werkzaamheden weer volledig opengesteld is voor wandelaars, is zeker een aanrader.