Jaargang 17, nummer 8
4 juli 2019

Ingezonden: Who am I (in D)

Een raadsel & een vraag.

Het doet me schik om te vragen :"Wie ben Ik"

Vele vrienden en bekenden

hebben inmiddels de Trichtse straten verlaten

B V & O A Jan Heijmans Aart Kerkhof & Leen Bron.

Maar nu wilde Ik jullie hier bij even laten weten

Dat Ik Tricht toch nog steeds niet ben vergeten

In de tussen tijd ben Ik nu een ouwe vent

Maar 61 jaar geleden,

was onze achternaam hier wel bekent.

Onlangs stond er nog een foto in de Tielse krant.

Ook Ik sta daar op, in de rij aan de achterkant.

En nu breng Ik een bezoekje aan David en Agaath

Giancoli van Dorp

Ook die zijn vast wel bekent in het Trichtse dorp

Bij nu zegt iemand vast wel: A- AH .

"Zou dat iemand zijn die vroeger woonde op Flandria"?

Wel - dan heb je gelijk

Want Flandria de vila langs de Linge dijk.

Daar ben Ik geboren en heb Ik leren praten

In Octobere ben Ik "misschien" weer heel eventjes daar

Maar dan moet Ik spoedig Tricht al weer verlaten.

Wat Ik toch meest al erg moeilijk vind en naar.

Henk Albarda

16-06-2019