Jaargang 17, nummer 8
4 juli 2019

Laatste keer restafvalcontainers aan de weg

TRICHT – Vanaf 1 juli is de nieuwe manier van afvalinzameling van start gegaan waarbij het restafval, dat tot die tijd door middel van de bekende grijze containers werd opgehaald, voortaan naar de ondergrondse afvalcontainers moet worden gebracht.

Incontinentiemateriaal

De AVRI besluit binnenkort of en zo ja hoe vanaf 2020 incontinentiemateriaal apart ingezameld gaat worden. Op verzoek van de gemeenteraad van West Betuwe wordt onderzocht of dit jaar al incontinentiemateriaal apart kan worden ingezameld, bijvoorbeeld door inzamelpunten, of dat inwoners wellicht financieel gecompenseerd gaan worden.

Restafval ondergronds

De ondergrondse container gaat open met de via de post toegezonden afvalpas en men kan hier een zak van maximaal 30 liter in gooien. De grijze container wordt voortaan gebruikt voor de plastic verpakkingen en drinkpakken.

Nieuwe afvalkalender

De afvalkalender voor de tweede helft van het jaar is op de Avri website 'www.avri.nlb' te vinden en in de Avri-app. Het kan zijn dat de ophaaldagen veranderd zijn, bekijk de kalender dus goed.

Stijgende verwerkingskosten en belasting drijven afvalstoffenheffing omhoog.

Hoewel de nieuwe manier van inzameling meer herbruikbare grondstoffen oplevert gaan de tarieven in 2020 wel omhoog. Voor 2020 wordt de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden waarschijnlijk € 235. Dat is een verhoging van € 16 ten opzichte van 2019. De verhoging wordt veroorzaakt omdat de verwerkingskosten voor afval duurder en de opbrengst van grondstoffen zoals papier en kunststof verpakkingen minder worden. Ook de extra belasting vanuit het Rijk op het verbranden van restafval draagt bij aan de stijging van de afvalstoffenheffing. Het is een trend die in heel Nederland speelt.