Jaargang 17, nummer 8
4 juli 2019

Les over geschiedenis Tricht

SCHOOL – Op basisschool Op ’t Hof worden met enige regelmaat lessen verzorgd door gastsprekers. Zo was onlangs Rita Boer Rookhuiszen te gast om samen met medebestuurder Gert Timmerman namens het Historische Genootschap Tricht de groepen 7 en 8 van de school te vertellen over de geschiedenis van ons dorp. Dit gebeurde onder andere aan de hand van vele oude beelden en foto’s die met behulp van een beamer groot werden vertoond. Eens te meer bleek dat ook kinderen uitermate geïnteresseerd zijn in wat zich in vroeger tijden afspeelde. Er was alom verbazing over hoe sommige plekken in het dorp veranderden in de loop der tijd, en sommige juist niet.