Jaargang 17, nummer 7
23 mei 2019

Dodenherdenking

BUURMALSEN – De jaarlijkse dodenherdenking werd voor Tricht en Buurmalsen voorafgegaan door een korte bijeenkomst in de kerk te Buurmalsen. Daarna werden kransen gelegd bij de twee oorlogsgraven op het kerkhof aan de Lingedijk. Namens het gemeentebestuur gebeurde dit door gemeenteraadslid Fred Temminck. De muziek, waaronder het spelen van het Wilhelmus en The Last Post werd verzorgd door een speciaal hiervoor geformeerd orkest met muzikanten van zowel de Trichtse Harmonie OZOD als de Buurmalsense Fanfare Wilhelmina, onder leiding van OZOD dirigent Bastiaan Uijl.