Jaargang 17, nummer 7
23 mei 2019

Brainstormen loont

DORPSHUIS - In januari 2018 werd er een brainstormavond gehouden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen in het Dorpshuis. Leuk om te weten is dat veel van de bedachte initiatieven al daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

-Het plaatsen en beheren van een Zwerfboekenkast bij het Dorpshuis,

-Het opzetten van een lokale zender/ YouTube kanaal Tricht TV

-Het opzetten van conversatiegroepjes in vreemde talen: TAALPRAAT

-Op verhaal komen op vrijdag. Verhalen met elkaar delen.

-Jeu de Boules Competitie

-Fotoclub

-Wandelgroep (start en eindpunt Dorpshuis, (bijna) elke woensdagmorgen om 09:00 uur)

Ook ideeën?

Heb je ook ideeën en wil je onderzoeken of het idee haalbaar is? Of heb je wellicht nog een ander goed idee dat je zou willen uitvoeren en dat past bij de visie van het Dorpshuis, neem dan contact op via e-mail activiteitenteam@dorpshuistricht.nl

Vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met James Huddleston-Slater van het bestuur. Hij zal een gesprek voeren en polsen waar de interesses liggen en wat je wil doen voor het Dorpshuis. Een mailtje naar jhstricht@gmail.com kan natuurlijk ook.

Irene van Helden