Jaargang 17, nummer 7
23 mei 2019

DDD Avond 25 juni: Leefbaarheidsbudget en het Dorpsplan

DORPSHUIS - Het Dorpsplan? Ja het Dorpsplan gemaakt in 2014 met plannen voor de komende 10 jaar. Dat plan is nu 5 jaar actief in uitvoering, nadat het door een betrokken groep inwoners is vastgesteld. Waar willen wij met elkaar naar toe, hoe willen wij dat Tricht er uit ziet en wat daar gebeurt? Nu Tricht is opgegaan in de gemeente West Betuwe en één van de 26 dorpskernen is geworden, wordt ons gevraagd wat er in Tricht speelt en belangrijk is. Wie zijn wij en wat willen wij? Die vraag wordt ons nadrukkelijk gesteld door de nieuwe gemeente, die veel invloed op het beleid op sociaal en ruimtelijk gebied bij ons als dorp neerlegt. De vraag lijkt dus actueel: wat is nu van dat Dorpsplan terecht gekomen? Waar moeten wij de koers bijsturen en waar willen wij handhaven? Wat hebben wij nodig om een gezond, vitaal en leefbaar dorp te zijn en te blijven?

Op 25 juni a.s. om 20.00 uur wil het Dorpsberaad daar bij stilstaan, aangevuld met leden van de Werkgroep Dorpsplan van weleer en met iedereen die daar over mee wil denken, een mening heeft of wensen heeft. Iedereen van een club, vereniging, particulier, alleenstaand, betrokken of nieuwsgierig, is welkom! Gebiedsmakelaar Barry Ganzeman namens de gemeente en Milou van den Dool, van Welzijn West Betuwe zijn aanwezig en stellen zich voor die avond.

Aansluitend willen wij op deze avond met elkaar voorstellen en ideeën inventariseren die ingediend zouden kunnen worden als aanvraag voor het Leefbaarheidsbudget. Net als voor alle andere dorpen is er € 6900,- beschikbaar voor ideeën, evenementen of projecten die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid van Tricht.

Suggesties?

Kom op 25 juni om 20.00 uur naar het Dorpshuis!