Jaargang 17, nummer 7
23 mei 2019

In juni even niet

In verband met de spreiding van de verschijning van de Dorpskrant Tricht gedurende de zomermaanden zal de eerstvolgende dorpskrant over 6 weken (5 juli) uitkomen. We slaan dus de maand juni over. Kopij voor de eerstvolgende krant dient uiterlijk donderdag 27 juni ingeleverd te zijn via redactie@dorpskranttricht.nl.