Jaargang 17, nummer 6
25 april 2019

Sloop woningen

TRICHT – Deze maand had woningbouwcoöperatie Kleurrijk Wonen een niet al te vrolijk bericht voor de huurders van 10 eengezinswoningen aan de Rodenburgstraat en 6 seniorenwoning bij deze woningen om de hoek, aan de Laan van Crayenstein. Alle 16 woningen gaan gesloopt worden. Er komt wel nieuwbouw. Naar verwachting medio 2023 zouden de nieuwe woningen weer betrokken kunnen worden. Of door oude huurders, die tijdelijk elders zullen moeten wonen, of door nieuwe huurders.

Bijeenkomst

In het Dorpshuis Tricht was op dinsdagavond 16 april door Kleurrijk Wonen een speciale informatiebijeenkomst voor de bewoners van de eengezinswoningen. De bewoners van de seniorenwoningen hadden eerder al bezoek aan huis gekregen om hen te informeren. Met name voor de senioren was het een hele schok om over de sloop te vernemen. De huurders van de eengezinswoningen waren minder verbaasd. In de zomer van 2018 was al duidelijk geworden dat de toestand van de woningen niet al te best was, er asbest ontdekt en de kosten van renovatie van de ooit in de jaren vijftig als noodwoningen gebouwde huizen zouden onacceptabel hoog zijn. Waardoor Kleurrijk Wonen tot sloop wil overgaan.

Sociaal plan

Binnenkort vinden huisbezoeken plaats waarin iedereen zijn of haar woonwensen kan vertellen aan woonconsulenten van Kleurrijk Wonen. Er komt een sociaal plan waarin ook een verhuiskostenregeling is opgenomen. Men kan aangeven of men wil terugkomen of dat men definitief elders wil wonen. Het is zeker de bedoeling dat er ook seniorenwoningen terugkomen. De huidige huurders krijgen in ieder geval een urgentie om te kunnen reageren op andere woonruimte. Pas al alle huurders andere woonruimte hebben kan met de sloop begonnen worden. Leegkomende woningen worden in de tussentijd tijdelijk verhuurd. Er komt geen hoogbouw in de plaats van de te slopen woningen, liet Kleurrijk Wonen weten. Met de gemeente is men in overleg over nieuwbouw. Waarschijnlijk is hier na de zomer meer zicht op.