Jaargang 17, nummer 6
25 april 2019

Bijna 160 leerlingen voor nieuwe fusieschool Tricht en Buurmalsen

SCHOOL - Het overgrote deel van de ouders van de Malsenburg heeft gekozen voor de fusieschool. In het komende schooljaar zijn er 34 kinderen uit Buurmalsen die in schooljaar 2019-2020 in Tricht naar school gaan. De school heeft daardoor ook recht op fusie-compensatiemiddelen.

Kennismaking

Vanuit Tricht zijn er 125 kinderen. Bij elkaar dus bijna 160 leerlingen. Er gaan 3 units gevormd worden. Unit 1,2 en 3. Unit 4, 5 en 6. Unit 7 en 8. Voor de zomervakantie is bekend hoe de verdeling van de leerkrachten over de groepen zal zijn. Tijdens de laatste schoolweek van dit schooljaar (van 15 t/m 18 juli, vrijdag 19 is een roostervrije dag) komen alle leerlingen en leerkrachten van de Malsenburg uit Buurmalsen die de fusie volgen naar Op ‘t Hof. De leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe klasgenootjes, de school en de leerkrachten. Dat maakt de eerste schooldag na de zomervakantie vast wat minder spannend.

Integraal Kindcentrum (IKC)

Het is de bedoeling dat de nieuwe school een zogenaamd IKC wordt. Met kwalitatief goed en een volledig aanbod van school en voor, tussen en naschoolse opvang. Met name in de samenwerking van kinderopvang en onderwijs moet worden geïnvesteerd. Daartoe lopen er nu gesprekken met een drietal kinderopvang aanbieders. Binnenkort zal bekend worden met welke aanbieder(s) samengewerkt gaat worden.