Jaargang 17, nummer 6
25 april 2019

Huurverhoging KleurrijkWonen

TRICHT - De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen komt er weer aan. KleurrijkWonen ontziet, net als de afgelopen jaren, huurders met een laag huishoudinkomen. Het gematigde huurverhogingspercentage van 1,4 is van toepassing voor huurders met een huishoudinkomen tot € 42.436, AOW gerechtigden en grote gezinnen ongeacht hun inkomen. Wettelijk is een verhoging van 4,1% toegestaan. Huurders met een inkomen boven € 42.436 die een sociale huurwoning huren (tot € 720,42) krijgen de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,6%. Wel met een kanttekening; huurders die op dit moment al een huur hebben die hoger is dan € 651,03 krijgen een huurverhoging van 4,2%.

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli komt bij KleurrijkWonen uit op ongeveer 1,6%.

Advies Huurdersplatform

Het Huurdersplatform bracht advies uit over onze keuzes en kan zich vinden in de voorstellen. Zij zijn blij met het sociale beleid van KleurrijkWonen voor huurders met een inkomen tot € 42.436. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen boven de € 42.436 hebben zij nog altijd moeite maar als er gekozen moet worden om de zwaarste last bij de hoogste inkomens te leggen, kan het Huurdersplatform hierin meegaan. Alle huurders krijgen uiterlijk vóór 1 mei persoonlijk bericht wat de huurverhoging voor hen betekent.