Jaargang 17, nummer 6
25 april 2019

Meepraten over wat wel en niet mag in West Betuwe

GELDERMALSEN - De nieuwe gemeente West Betuwe is een feit. Er zijn door de nieuwe organisatie al diverse zaken opgepakt maar er is op verschillende fronten nog werk aan de winkel. Neem de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die moet er op korte termijn komen. In die APV staan regels opgenomen die in de gemeente nodig geacht worden om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen.

Geef uw mening

De gemeenteraad wil inwoners, organisaties, ondernemers en andere belangstellenden de gelegenheid geven om hun mening te geven over de nieuwe APV. Daarvoor worden twee bijeenkomsten gehouden, op de dinsdagen 8 en 15 mei. Men kan aanschuiven bij beide bijeenkomsten maar ook voor één bijeenkomst kiezen. Op deze bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan de orde.

Op woensdag 8 mei buigen we ons over de volgende vragen:

1. Tot hoe laat mogen horecagelegenheden open zijn?

2. Wat mag een niet-commerciële horeca (zoals een dorpshuis of sportkantine) organiseren?

3. Welke regels zijn nodig voor een veilig evenement?

Op woensdag 15 mei komen de volgende vragen aan bod:

1. Wat zijn de regels voor vuurwerk afsteken en carbidschieten?

2. Hoeveel geluid en stank mag een fruitteler voor de omgeving veroorzaken?

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Geldermalsen (Kuipershof 2). De bijeenkomst duurt van 19.30 -21.30 uur (inloop om 19.00 uur).

Wat is de APV

De APV is een regeling waarin uiteenlopende regels staan die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Als iedereen zich aan de APV houdt,houden we met elkaar onze gemeente veilig, netjes en leefbaar. De APV regelt ook dat de gemeente mag optreden als inwoners, bedrijven, bezoekers e.d. zich niet aan de regels in de APV houden. In de APV staat bijvoorbeeld waar het is toegestaan om alcohol te drinken en waar het toegestaan is om met een groepje op straat te hangen. Maar ook hoe laat de horecagelegenheden sluiten, wanneer de winkels open zijn, wanneer je vuurwerk mag afsteken en wat fruittelers mogen doen om hun fruit te beschermen. Ook heeft de raad gevraagd om na te denken hoe we met zo weinig mogelijk regels er voor kunnen zorgen dat het in onze gemeente prettig leven, recreëren en werken is. De huidige APV is te vinden op

Zelf onderwerpen aanleveren

U kunt ook zelf onderwerpen aanleveren die u aan de orde wilt stellen. Als we veel nieuwe suggesties ontvangen, kan er een derde bijeenkomst komen. Stuur een mail met het thema naar lia.walkate@westbetuwe.nl. We ontvangen graag een korte uitleg over het thema en waarom u het aande orde wilt stellen.

Aanmelden verplicht

Wilt u meepraten? Aanmelden kan via gemeente@westbetuwe.nl. Vermeld in de mail uw naam (en eventueel de naam van uw bedrijf, organisatie of vereniging) en de datum dat u aanwezig bent (8 en/of 15 mei). Geef u uiterlijk 1 mei op. Vermeld in de onderwerpregel boven in de mail: opgave APV-bijeenkomst. Telefonisch opgeven kan ook: bel 0345–728800.

Gemeenteraad beslist

U kunt in de bijeenkomsten laten weten wat voor u belangrijk is om in de APV te regelen. Uiteindelijk besluit het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeente raad hoe de APV eruit kom te zien.

Heeft u nog vragen?

Belt u gerust. U kunt contact opnemen met Lia Walkate. U kunt haar bereiken op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 0345–728645. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar lia.walkate@westbetuwe.nl.