Jaargang 17, nummer 6
25 april 2019

West Betuwse identiteit in Dorpshuis

DORPSHUIS - Op de DDD-avond van 14 mei bent u uitgenodigd om te komen luisteren naar onze dorpsgenoot Kees Terlouw. Kees werkt bij de Universiteit Utrecht aan de faculteit Geowetenschappen. Zijn lezing gaat over onze identiteit: Wat doet de West Betuwe met onze identiteit? Kees hierover: ,,Een paar jaar geleden begonnen allerlei bestuurders ons te vertellen dat de dorpse identiteit van Tricht en tientallen andere dorpen beschermd moest worden door in een grote regiogemeente op te gaan. Het merendeel van deze bestuurders is nu weer vertrokken en de gemeente West Betuwe is een feit. Tijd om eens over het gebruik van lokale en regionale identiteit bij gemeentelijke herindelingen verder na te denken. In deze bijeenkomst in ons Dorpshuis zal ik proberen daar wat handreikingen voor te geven. Ik werk als Politiek Geograaf op de Universiteit Utrecht en doe onderzoek naar hoe lokale en regionale identiteiten politiek gebruikt worden. Ik zal wat vertellen over hoe dit soort identiteitsverhalen ontstaan, wat de belangrijkste verschillen hiertussen zijn, hoe mensen zich op verschillende manieren met hun plaats identificeren, waarom bestuurders zo bang zijn voor lokale verzetsidentiteiten en op wat voor verschillende manieren daarmee wordt omgegaan. Daarnaast wil ik natuurlijk van jullie weten wat nu de identiteit van de West Betuwe is, hoe die in relatie staat met die van Tricht en wat nu de goede kant van het spoor is.’’ Start van de avond 20.00 uur, de toegang is gratis.